Endavant! 1945 | Hemeroteca

El PSC de Calonge i Sant Antoni força una taula de treball perquè l’Ajuntament incrementi els contractes amb Empreses d’Insersió i Centres Especials d’Ocupació

Els socialistes calongins han forçat la constitució d’una taula de treball perquè l’Ajuntament incrementi el nombre de contractes amb les Empreses d’Inserció i Centres Especials d’Ocupació i aconseguir així una major inserció laboral de calongins amb discapacitats o en situació de vulnerabilitat. El PSC va presentar en Comissió Informativa prèvia al Plenari una moció per demanar-li al govern del municipi que apliqués la reserva de contractes per Empreses d’Inserció i Centres Especials d’Ocupació d’iniciativa social. La moció, però, va quedar sobre la taula perquè el govern de la ciutat es va comprometre en Junta de Portaveus a crear un grup de treball que implementi la reserva de contractes pel pressupost municipal del 2020.

“Calonge i Sant Antoni és un municipi eminentment turístic amb una alta estacionalitat de l’ocupació, on el sector serveis (principalment vinculats al turisme) té un pes per sobre del 80% sobre l’activitat econòmica del poble. L’atur registrat a Calonge i Sant Antoni té unes variables de volatilitat i precarietat extremadament marcades” ha explicat Arturo Prades, regidor socialista. “La tipologia de la nostra economia, la seva estacionalitat, o la volatilitat de la mateixa fan que sigui necessari treballar en eines per millorar les oportunitats d’ocupació en aquells sectors i/o perfils de persones desocupades més vulnerables” ha afegit el portaveu socialista. Els socialistes destaquen que a Calonge i Sant Antoni més del 33% dels demandants d’ocupació porta més de 12 mesos a l’atur i el 22% més de 24 mesos en aquesta situació.

En concret, la moció dels socialistes proposava que l’Ajuntament fes un llistat detallat de tots els contractes i serveis contractats -amb les dates de venciment de les licitacions i de les possibles pròrrogues contemplades en els contractes- així com de les obres pendents de licitació, amb indicació del preu total del contracte; que es convoqués la mesa de contractació amb representants de tots els grups municipals per reservar un 10% dels contractes que representin un 10% del cost total. També, que es portés a aprovació l’ordenança reguladora de clàusules socials pel foment de la inclusió laboral de persones amb discapacitat amb especials dificultats, per mitjà de la contractació pública socialment responsable, el més aviat possible; i, finalment, que amb la liquidació del pressupost s’inclogués de forma anual un informe acreditatiu del grau de compliment dels contractes reservats i de les licitacions amb clàusules socials.

La contractació de les administracions públiques es troba regulada a la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, reconeixent que l'ocupació contribueix a la inclusió en la societat i és un element clau per garantir la igualtat d'oportunitats per a tothom. L’Estat també va legislar sobre la reserva de contractes el 2017 amb la llei de Contratos del Sector Público, on s’establia que incloure criteris socials i reservar contractes és obligatori -i fins i tot il·legal no ferho-. La legalitat catalana sobre el tema estableix que “els contractes reservats són una figura legal de la contractació pública mitjançant la qual es “limita la participació” a les Empreses d’Inserció i als Centres Especials d’Ocupació d’iniciativa social, cosa que implica que únicament podran ser admeses o resultar adjudicatàries d’una licitació aquestes dues tipologies d’empresa”, ha explicat Arturo Prades.

“Quan una Administració Pública qualifica un contracte com a reservat, exclou a altres tipus d’entitats, garantint un benefici immediat, ja que en recaure l’adjudicació en un CEO (Centre Especial d’Ocupació) o en una EI (Empresa d’Inserció) s’afavoreix de forma directa l’ocupació de les persones amb discapacitat o de les persones socialment desfavorides. Segons la llei vigent, totes les entitats del sector públic estan obligades a qualificar com a reservats un percentatge mínim dels seus contractes públics, que hauran de ser adjudicats a Centres Especials d’Ocupació d’iniciativa social i a Empreses d’Inserció” ha explicat Prades.

D’altra banda, el PSC també ha arrencat el compromís del govern de Calonge de fer una ordenança de clàusules socials i mediambientals en un màxim de 6 mesos .“D’aquesta manera, tot els grups municipals participarem del procés i podrem treballar amb més calma i amb un espai de temps raonable per fer la millor ordenança pel municipi” ha conclòs Prades.

T'ha interessat aquest contingut?

Subscriu-te al butlleti i rebràs la informació al teu correu electrònic
Política de privacitat
Banner 468 x 60 px