Endavant! 1945 | Hemeroteca

El PSC de Girona critica la manca de negociació i de mesures alternatives per evitar perjudicar a 198 treballadors i que hagin de retornar diners dels triennis

El govern municipal porta al Ple de dilluns vinent l’anul·lació d’un article de l’acord de condicions de treball que regula els drets dels funcionaris de l’Ajuntament. Aquest tema afectarà a 198 treballadors municipals. En concret, si aquest punt s’aprovés, uns 80 funcionaris de l’Ajuntament haurien de retornar part dels ingressos que han percebut durant els darrers quatre anys en concepte de triennis. Alhora, hi ha 118 afectats de personal laboral que també haurien de tornar imports ja cobrats, a l’entendre del PSC de Girona de manera lícita, durant un any.

L’acord de condicions de treball va tenir informes favorables de tots els òrgans de control i va ser fruit d’una negociació col·lectiva entre Ajuntament i treballadors municipals (funcionaris i personal laboral) amb l’objectiu de millorar les condicions salarials dels empleats públics. Aquest acord ha estat impugnat a l’Ajuntament de Girona, però no ho ha estat per l’Estat Central, ni per la Generalitat, ni tampoc per cap sindicat.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha criticat que el govern pretengui que els grups representats al Ple aprovin aquesta anul·lació “sense una valoració dels afectats, sense la proposta de cap tipus de mesura per evitar que els funcionaris que han percebut aquestes quanties de bona fe es vegin afectats i sense que ni tant sols s’hagi iniciat un procés de negociació amb els seus representants”. “Ens trobem en una situació on el govern de l’Ajuntament de Girona exigeix a treballadors el retorn d’uns diners rebuts per un acord que l’Ajuntament de Girona havia assumit com a propi. Per tant, això no és correcte. Si hi ha canvis, han de ser tornats a negociar. Un acord substitueix un altre acord”, ha afegit Paneque.

Des del PSC, en canvi, es proposen solucions que podrien passar per “la transformació de les quanties que es percebien -i que ara estan en qüestió- en retribucions complementàries, un complement de destinació, gratificacions especials o bé la transformació en drets socials, com ara plans de pensions. Allò important és que ningú no tingui la sensació que l’acord de negociació ha estat violentat per l’altra part”. D’altra banda, “en cas de mantenir-se la voluntat del govern que les quanties siguin retornades, també podria optar-se per la creació d’un complement transitori i que les quantitats percebudes de més es descomptessin dels increments”, ha explicat Paneque. “Aquestes són propostes que busquen que ningú no es vegi perjudicat per un acord, que va ser firmat per a totes les parts, i que ara només la dels treballadors ha d’assumir”, ha afegit.

En opinió dels socialistes, hi ha hagut “una manca total d’iniciativa del govern municipal en els darrers mesos per buscar solucions que evitin perjudicar els treballadors, que no tenen cap culpa de la situació”. La portaveu socialista també ha afegit que en els plans del govern hi ha una “manca de solucions per a qüestions tan concretes com ara de quina manera afectaria la situació als funcionaris que ja hagin cessat en el càrrec, o bé què suposaria per als treballadors haver de retornar part del sou en relació a les quotes socials percebudes”. Els socialistes de Girona denuncien que, de nou, el govern pren una decisió errònia i enlloc de trobar una solució per un problema, l’empitjora amb una resposta unilateral.

T'ha interessat aquest contingut?

Subscriu-te al butlleti i rebràs la informació al teu correu electrònic
Política de privacitat
Banner 468 x 60 px