XIII Congrés del PSC Catalunya, temps de canvi

Arriba el Congrés Obert dels i les socialistes de Catalunya.

Ens trobem davant d’una oportunitat única per enfortir el nostre projecte polític: el socialisme democràtic, catalanista i federalista. És el moment de redefinir la nostra carta de presentació i inventar el nostre futur i un nou progressisme.

De la mà de tots i de totes, de tot el Partit dels Socialistes de Cata- lunya: representants i càrrecs electes, militants, simpatitzants, per- sones que no militen però que ens segueixen assíduament, votants actuals, passats i futurs, i la ciutadania en general, totes aquelles persones que veuen en nosaltres una alternativa per a un canvi a millor per a Catalunya.

Junts podrem articular i encapçalar el nou catalanisme d’esquerra. Defensar els valors de llibertat i de justícia social, eradicar la preca- rietat i la misèria, crear nous llocs de treball, preservar els drets civils de les persones, l’estat del benestar, la modernització de la sanitat, la qualitat i la posada al dia de l’educació, i la igualtat d’oportuni- tats. Apostem per un nou i esperançador encaix de la nació catalana en un estat espanyol plurinacional, pluricultural i plurilingüe.

Obrim les nostres portes i la nostra història a totes aquelles perso- nes que vulguin una Catalunya real i diversa de tots els seus homes i dones, de les necessitats i les esperances del poble ras, la Catalunya de la immensa majoria de progrés i de canvi que existeix entre no- saltres.

Aquest és l’objectiu i el projecte dels i de les socialistes de Catalun- ya: governar el nostre país amb eficàcia i rigor per tal d’assolir una Catalunya més lliure, més pròspera, i més justa. Un projecte amb la voluntat d’esdevenir en el marc central de referència del catalanisme. Un projecte que afirma que Catalunya ha de poder exercir plenament el seu autogovern en el marc d’un Estat federal i d’una Europa unida. Som catalanistes i volem afirmar una Catalunya ca- paç de forjar el seu futur des de cada municipi i cada territori, en el marc d’una Espanya i d’una Europa federal.

El canvi a Catalunya passa perquè des de ja, aprofitant el nostre XIII Congrés, els i les socialistes de Catalunya retrobem junts el camí de la nostra recuperació, repensem la nostra raó de ser, el nostre pro- jecte i els nostres objectius. Volem reflectir allò que som i volem ser. Per això cal reflexionar sobre nosaltres mateixos, el nostre projecte polític, i el que estem disposats a oferir a la població. I ho hem de fer totes i tots junts.

Ernest Lluch deia que el socialisme és guanyar la màxima llibertat, la màxima igualtat i la màxima fraternitat possibles per a les perso- nes que viuen en societat. Aquesta és la nostra lluita i junts la podem guanyar.

En aquest Congrés, tu tens la paraula.